L e v e n s d o e k

 

On show 14-18 februari 2024 MAC Los Angeles

''Karton, stukjes krant, wol, touw, olieverf, foto's, tekeningen, 
Van Lith deed jarenlang onderzoek en verkreeg materialen van daklozen.
Ze verdiepte zich in hun wereld en verbond haar eigen verdriet, het verlies van haar moeder, ermee.
De installaties die Van Lith maakt laten zien hoe ze denkt over haar kunstobjecten, ze hebben allemaal een eigen identiteit maar
samen werken ze op een ander en sterk niveau.
Haar levensgrote '' levensdoeken'' zijn zeer indrukwekkend.
Dat de verbinding is gelukt blijkt uit de
het wederzijds respect tussen de kunstenaar en de daklozen.
Het is onvoorstelbaar knap hoe zuiver de materie is gebruikt
en de valkuil voor gemakkelijk sentiment is bestreden. Met haar taal
vaardigheden en bijbehorende audioprestaties stap je in de hoofden van mensen van verschillende
culturen, met dwangmatige gedachten, die vooral zelfredzaamheid hoog houden.
De audio-installatie werkt bijna religieus en transcendent.
Je voelt de machteloosheid,  ziet de magere slaap en je voelt nog steeds een echte veiligheid.
Een moederhart dat sterft, een laatste traan druipend omdat ze haar familie verlaat
 wordt rood. Dankzij haar nieuwe literaire hoogstandje ''Waarom ik tranen druip''
dat kunnen we begrijpen. Deze tentoonstelling vraagt iets van de toeschouwer
en is er absoluut een die je gezien moet hebben.''

 

''Cardboard, pieces of newspaper, wool, rope, oil, photos, drawings,
van Lith did several years of research and obtained materials of the homeless.
She immersed herself in their world and connected her own grief, the loss of her mother, to it.
The installations van Lith makes show how she thinks about her art objects, they all have a seperate identity but
brought together they work on a different and strong level.
Her life size ''life-cloths'' are very impressive.
That the connection has succeeded is evident from the understanding
and mutual respect between the artist and the homeless.
It is unimaginably clever how pure the matter has been used
and the pitfall for easy sentiment has been combated. With her language
skills and associated audio performance you step into the minds of people from different
cultures, with compulsive thoughts and especially keeping self-reliance proud.
The audio installation works almost religiously and transcendingly.
You feel the powerlessness, see the meagre sleep and still feel a true security.
A mother's heart that is dying a last tear dripping because she leaves her family
 turns red. Thanks to her new literary tour de force ''Why I drip tears''
( Waarom ik tranen druip ) we can understand that.
This exhibition demands something from the viewer and is absolutely one that you must have seen.''
(MUTTI wo bist du?)

www.jolandevanlith.com